Mjölkderivat är ohälsosamma enligt Harvard

Harvard School of Public Health har meddelat det amerikanska jordbruksdepartementet och till alla näringsläkare och ämnesexperter i sin publikation "Healthy Eating Plate?" (Healthy Eating on the Plate) som ändrade uppfattningarna om den kända matpyramiden.

Enligt studier från universitetsspecialister, som har visat sig inte ha någon påverkan från livsmedelsmarknaden, är mejeriprodukter inte fördelaktiga för hälsan. Tvärtom kan för mycket konsumtion utlösa problem som prostatacancer och äggstockscancer. Dessutom betonar de mängden fett som finns i denna typ av mat, och hur mycket andra källor som soja i sig kan vara ett mycket bättre alternativ till att söka efter kalcium och andra näringsämnen.

Enligt de resultat som erhållits i studierna är det fortfarande viktigt att förstå att det inte finns något behov av att skära ner dessa livsmedel helt utan konsumtionen med mått och omsorg.

Huskurer mot akne (Oktober 2020)


  • 1,230